سرویس های پیشرفته تصویربرداری پزشکی در زمان بارداری

مرکز تصویربرداری آذرآبادگان سرویس‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی را در دوران بارداری ارائه می‌دهد. این خدمات شامل سونوگرافی‌های سه‌بعدی و چهاربعدی و داپلر رنگی جنین است. با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و تیم متخصص، ما تصاویر دقیق و واضحی از جنین به دست می‌آوریم تا سلامت و رشد او را به بهترین شکل پایش کنیم. هدف ما این است که والدین با اطمینان کامل از وضعیت جنین خود آگاه باشند و در صورت نیاز به مداخلات پزشکی، بهترین راهکارها را دریافت کنند.

رزرو وقت

رزرو آنلاین وقت

برای رزرو آنلاین می‌توانید از سرویس‌های زیر انتخاب فرمایید، بدیهی است به علت کثرت سرویس‌ها و خدمات تمامی ممکن است در لیست وجود نداشته باشد. اگر سرویس مورد نظر خود را در لیست موجود پیدا نکردید با شماره مرکز تماس حاصل فرمایید.

بر اساس نسخه پزشک

در صورتی که نیازمند رزرو وقت سونوگرافی بارداری بر اساس مشاوره با کارشناسان ما می باشید لطفا با شماره 35539461-041 تماس گرفته و نسخه خود را به شماره ایتا مرکز ارسال فرمایید.

بر اساس مشاوره با ما

در صورتی که نیازمند رزرو وقت سونوگرافی بارداری بر اساس مشاوره با کارشناسان ما می باشید لطفا با شماره 35539461-041 تماس حاصل فرمایید.

سونوگرافی اوایل بارداری

                  ( 5 هفته تا 10 هفته و 6 روز )

سونوگرافی اوایل بارداری (۵ تا ۱۰ هفته)

- ابدومینال

- ترانس ...

- داپلر رنگی ارزیابی حاملگی خارج رحمی

غربالگری سه ماهه اول

(۱۱ تا ۱۳ هفته)

غربالگری سه ماهه اول

- پایه: NB+NT _ (2 Markers)

- استاندارد ۱ : PE+NB+NT

- استاندارد ۲ : IT+FMF+TV+DV+NB+NT _ 6 Markers

- پیشرفته: PE+IT+FMF+TV+DV+NB+NT

ارزیابی احتمال آنومالی‌های جنین

(۱۵ تا ۱۷ هفته)

(۱۸ تا ۲۴ هفته)

(۲۵ تا ۳۷ هفته)

ارزیابی احتمال آنومالی‌های جنین

- پایه : دو بعدی (B-Mode)

- استاندارد : سه بعدی - 2D/3D/4D/5D (HD Live)

- پیشرفته : سه بعدی - 2D/3D/4D/5D (HD Live) + کالرداپلر

- پیشرفته + : سه بعدی - 2D/3D/4D/5D (HD Live) + کالرداپلر + غربالگری ...

سونوگرافی پایش رشد و سلامت جنین (Reassurance)

(پس از 24 هفته)

سونوگرافی پایش رشد و سلامت جنین (Reassurance)

- استاندارد: رشد و وزن جنین + کالرداپلر

- پیشرفته: رشد و وزن جنین + کالرداپلر + 2D/3D/4D/5D

سونوگرافی کارداپلر جنین - جفت

(پس از ۲۴ هفته)

سونوگرافی کارداپلر جنین - جفت

- پایه: رشد وزن جنین + داپلر رنگی

- استاندارد: رشد وزن جنین + داپلر رنگی + بررسی آنومالی

- پیشرفته: رشد وزن جنین + داپلر رنگی + 2D/3D/4D/5D

سونوگرافی سه بعدی/چهار بعدی جنین

(HD Live)

سونوگرافی سه بعدی/چهار بعدی جنین

- استاندارد: سونو 2D/3D/4D/5D (HD Live)

- پیشرفته: سونو 2D/3D/4D/5D (HD Live) + داپلر رنگی

سرویس‌های قابل افزودن به خدمت اصلی تصویربرداری شما

آذرآبادگان

سونوگرافی

 • برسی تر … به همراه تعیین ریسک زایمان زودرس
 • برسی سرویس…
 • سونو 3D/4D/HDlive (5D )
 • غربالگری مسمومیت بارداری (PE) 11 – 13 هفته ، 19 -24 هفته و 30 -37 هفته
 • تعیین وزن و مقایسه با  …. همسن
 • سونو داپله رنگی
 • ارزیابی نفوذ … با استفاده ار کالرداپله
 • ……BPP: پس از 28 هفته
 • سونوگرافی سایر نواحی بدن
 • چند قلویی
آذرآبادگان

آزمایش

 • ….
 • کواد مارکر
 • دابل مارکر 11 – 14 هفته
 • سایر آزمایشات دوران بارداری
enemad-logo