غربالگری 11 تا 13 هفته ای

غربالگری 11 تا 13 هفته ای

- پایه: NB+NT

- استاندارد: NB+NT+PEغربالگری مسمومیت بارداری

- پیشرفته: (شامل NT و NB )+PE (غربالگری مسمویت بارداری)

سونوگرافی اوایل بارداری

                  ( 5 هفته تا 10 هفته و 6 روز )

سونوگرافی اوایل بارداری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آنومالی اسکن سه ماهه دوم 18 - 23 هفته ای

آنومالی اسکن سه ماهه دوم 18 - 23 هفته ای

- پایه: ارزیابی آنومالی های ... 2D

- استاندارد: ارزیابی آنومالی های ... 2D/3D/4D/HDlive

- پیشرفته: ارزیابی آنومالی های ... + داپله رنگی + 2D/3D/4D/HDlive

کالراپله ...

کالراپله ...

- پایه: ارزیابی رشد و وزن

- استاندارد: آنومالی

- پیشرفته: آنومالی + 3D/4D

برسی حاملگی خارج رحمی

برسی حاملگی خارج رحمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آنومالی اسکن زود هنگام 15 - 17 هفته ای

آنومالی اسکن زود هنگام 15 - 17 هفته ای

- پایه: ارزیابی آنومالی های ... 2D

- استاندارد: ارزیابی آنومالی های ... 2D/3D/4D/HDlive

- پیشرفته: ارزیابی آنومالی های ... + داپله رنگی + 2D/3D/4D/HDlive

آنومالی اسکن سه ماهه دوم 24 - 34 هفته ای

آنومالی اسکن سه ماهه دوم 24 - 34 هفته ای

- پایه: ارزیابی آنومالی های ... 2D

- استاندارد: ارزیابی آنومالی های ... 2D/3D/4D/HDlive

- پیشرفته: ارزیابی آنومالی های ...+ داپله رنگی + 2D/3D/4D/HDlive

ارزیابی نفوذ ...

ارزیابی نفوذ ...

- پایه: داپله نفوذ ... - ...

- پیشرفته: داپله نفوذ ... - ...  و 3D

پایش سلامت Reassurance بارداری پس از 24 هفته

پایش سلامت Reassurance بارداری پس از 24 هفته

- استاندارد: رشد و وزن جنین + کالراپله عروق رحمی ....

- پیشرفته: رشد و وزن جنین + کالراداپله + 3D/4D/Scan

زنان بالای 40 سال

زنان بالای 40 سال

- پایه: کارویید +تیرویید + ماموگرافی + شکم + لگن + سنجش تراکم استخوان

- استاندارد: کارویید + ... + ماموتوتو + سونو پستان + کلیه + ... + داپله رحم و ... + BMD و Body analysis

- پیشرفته: کارویید + ... + ماموتوتو + سونو ... پستان + داپله کلیه + ... + داپله رحم  + داپله کبد + BMD و Body analysis

زنان زیر 40 سال

زنان زیر 40 سال

- پایه: بدون کارویید +بدون ...+ بدون مامو

- استاندارد: بدون کارویید + بدون مامو

- پیشرفته: (...) بدون کارویید +بدون ...+ بدون مامو

مردان زیر 45 سال

مردان زیر 45 سال

- پایه: بدون کارویید +بدون رحم و تخمدان+ بیضه

- استاندارد: بدون کارویید +بدون رحم + بیضه داپله

- پیشرفته: بدون کارویید +بدون رحم + بیضه داپله

مردان بالای 45 سال

مردان زیر 45 سال

- پایه: داپله کارویید

- استاندارد: داپله کارویید

- پیشرفته: داپله کارویید

افزودنی‌های سرویس بارداری

آذرآبادگان

سونوگرافی

 • برسی تر … به همراه تعیین ریسک زایمان زودرس
 • برسی سرویس…
 • سونو 3D/4D/HDlive (5D )
 • غربالگری مسمومیت بارداری (PE) 11 – 13 هفته ، 19 -24 هفته و 30 -37 هفته
 • تعیین وزن و مقایسه با  …. همسن
 • سونو داپله رنگی
 • ارزیابی نفوذ … با استفاده ار کالرداپله
 • ……BPP: پس از 28 هفته
 • سونوگرافی سایر نواحی بدن
 • چند قلویی
آذرآبادگان

آزمایش

 • ….
 • کواد مارکر
 • دابل مارکر 11 – 14 هفته
 • سایر آزمایشات دوران بارداری
enemad-logo